Projekt monety – rozstrzygnięcie

Konkurs historyczno – plastyczny „Projekt monety na 100 – lecie Niepodległości Polski”

W dniu 27 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięty został wewnątrzszkolny konkurs historyczno-plastyczny  pt.: „Projekt monety na 100 – lecie  Niepodległości Polski”.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku jury w składzie : Marcin Tonia, Anna Rejman, Ewelina Sanok-Przybylak pod przewodnictwem pani dyrektor   Agaty Guni-Buk dokonało wyboru i oceny prac konkursowych. Wszystkim autorom prac przyznano nagrody w następujących kategoriach:

 Kategoria –  praca przestrzenna:

I miejsce:

Julia Józefczyk

Oliwia Wrona

II miejsce:

Wiktor Dudek

Martyna Bilut

Michał Twardowski

Bartłomiej Twardowski

III miejsce:

Roch Madera

Julia Kołodziej

 

Kategoria – projekt płaski

I miejsce:

Karolina Sierżęga

Mateusz Kowalczyk

Miłosz Dembiczak

Katarzyna Krupa

II miejsce:

Karol Bryła

Sabina Stępień

Olivier Nawojski

Gabriela Mendrala

III miejsce:

Paulina Janac

Miłosz Józefczyk

Katarzyna Błaszkowicz

Konrad Raj

Joanna Kuziara

Aleksandra Pieczek

Aleksandra Sadowska