NASI NAJLEPSI

Uczniowie o najwyższych wynikach w nauce
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
(średnia ocen 4,75 lub wyżej i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre)

 

Klasa IV
1 Katarzyna Błaszkowicz
2 Bartosz Ciasnocha
3 Dudek Wiktor
4 Szymon Dziedziński
5 Julia Kołodziej
6 Dawid Kopeć
7 Olivier Nawojski
8 Sabina Stępień
Klasa V
9 Rafał Sądek
Klasa VI
10 Karol Bryła
11 Roch Madera
Klasa VII
12 Katarzyna Krupa
Klasa II GIM
13 Mateusz Kowalczyk
14 Gabriela Mendrala
15 Konrad Raj
Klasa III GIM
16 Paulina Janac
17 Aleksandra Sadowska