„Ojczyzna”

Czym dla mnie jest Ojczyzna? Czym dla mnie jest Polska? Zapewne wiele osób zadało sobie te pytania 11 listopada podczas Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Do rozważań na ten temat skłaniała akademia przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Strażowie pod kierunkiem p. Anny Rejman i p. Renaty Mosior.

Przedstawienie słowno – muzyczne mogliśmy obejrzeć dwukrotnie. Najpierw 10 listopada w szkole, zaś następnego dnia w kościele parafialnym w Strażowie podczas Mszy św. o godz. 9.00. Przed wiernymi pojawili się młodzi aktorzy, którzy wcielili się w różne role. Była Ojczyzna ubrana w piękny ludowy strój, z wiankiem na głowie. Opowiedziała o czasach niewoli, w jakich się kiedyś znalazła. Pojawił się Orzeł i wytłumaczył nam trudne i zawiłe dzieje zaborów i szeregu powstań narodowych Polaków. Widzieliśmy Tadeusza Kościuszkę w mundurze wojskowym z tamtej epoki ślubującego Ojczyźnie walkę o jej wolność. Widzieliśmy kosyniera w rzeszowskim stroju ludowym uzbrojonego w kosę i idącego walczyć dla Ukochanej. Podkreślona została w spektaklu ogromna rola wielu bezimiennych bohaterów, patriotów, przelewających krew po to, aby Polska mogła podnieść się z kolan, zrzucić łańcuchy niewoli i narodzić się ponownie na mapach Europy. Przypomnieni zostali wielcy emigranci, jak Adam Mickiewicz, którzy zmuszeni do opuszczenia ziemi rodzinnej swoją twórczością dawali jej dowód miłości i przywiązania. Polacy musieli też walczyć z rusyfikacją i germanizacją, podtrzymywać polskość, aby nie wygasła, do czasów Niepodległości. Wzruszającym momentem było czytanie przez żołnierza Legionów Polskich listu od małej córeczki cierpiącej z powodu jego nieobecności w domu. Dla Ojczyzny wiele pokoleń Polaków było przecież w stanie poświęcić wszystko. Pamiętajmy o tym w dzisiejszych czasach wolnej Polski. Dzięki temu odrodziła się Ona 99 lat temu – 11 Listopada 1918r.

Inscenizacja przeplatana była patriotycznymi pieśniami, które ludzie obecni w kościele śpiewali wspólnie z uczniami. Rozbrzmiała m.in. melodia „Roty” Marii Konopnickiej, patronki naszej szkoły.

Po Mszy św. uczestnicy tradycyjnie udali się pod pomnik „Grunwald”, gdzie złożono kwiaty, wieńce i uczczono pamięć poległych za ukochaną Ojczyznę.

Zdjęcia z uroczystości …