Witaj szkoło

Witaj nowy roku szkolny

Nowy rok szkolny 2017/2018 tradycyjnie rozpoczął się o godz. 8.00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym. Następnie nauczyciele, rodzice i uczniowie udali się do szkolnej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu zebranych powitała p. Dyrektor Agata Gunia – Buk, która wygłosiła przemówienie i przedstawiła wszystkich nauczycieli. Po niej głos zabrał sekretarz gminy Krasne p. Robert Żołynia. Poinformował on o inwestycjach prowadzonych na terenie szkoły związanych z budową przedszkola i informatyzacją placówki. Podczas spotkania ogólnego p. Dyrektor pasowała na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Ich wychowawczynią została p. Beata Sądek.
Na zakończenie uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym życzymy gronu pedagogicznemu sukcesów w pracy, a uczniom bardzo dobrych wyników w nauce.