I POMOC

W dniu 8 maja na zajęciach świetlicy szkolnej został przeprowadzony pokaz udzielania pierwszej pomocy. Zaproszona do naszej szkoły pani Katarzyna Chmiel – ratownik medyczny, fachowo przedstawiła w praktyce oraz wyjaśniła dzieciom jak duże znaczenie ma znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w momencie zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Pani Kasia pokazała profesjonalnie wyposażoną apteczkę z najważniejszymi rzeczami, które powinny się w niej znaleźć. Pokazała również jak należy zabandażować ranę, unieruchomić złamaną kość, jak wykonać skutecznie masaż serca oraz przypomniała dzieciom numery alarmowe 999 oraz 112 pod które w razie zagrożenia trzeba zadzwonić. Uczniowie przez 2 godziny lekcyjne uważnie słuchali, a na koniec zajęć mogli wykazać się zdobytą wiedzą. Każdy uczeń mógł wykonać masaż serca na fantomie, opatrzeć ranę, zabandażować kolegę i podać zawartość apteczki. Największymi umiejętnościami i zdobytą wiedzą wykazał się Paweł Wcisło z klasy I SP – gratulujemy.
Katarzyna Kot

Skip to content