Pisanka-Kraszanka

Pięknie zdobione jaja (będące symbolem odradzającego się życia) od wieków zdobią polskie stoły podczas Świąt Wielkanocnych. Nie powinno ich zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała.
Rozwijając pisankowe tradycje świetlica organizuje konkurs pt. „Pisanka, kraszanka” na najpiękniejszą pisankę wykonaną dowolną techniką.
CELE KONKURSU :
– popularyzacja tradycji wykonywania pisanek w okresie wielkanocnym
– pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
– zachęta do czynnego zaangażowania w tradycję Świąt Wielkiej Nocy

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.

Praca będzie polegała na wykonaniu pisanki dowolną techniką. Jajko musi posiadać podstawkę lub koszyczek wykonany z dowolnego materiału (np. z papieru).

Prace prosimy przynosić do świetlicy .
Termin dostarczania prac do dnia 31.03.2017 r.
UWAGA: Prosimy, aby każda praca była zaopatrzona w karteczkę z danymi autora tj. imię i nazwisko oraz klasa.
Oceny prac dokona komisja konkursowa w dniu 05.04.2017 r.
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY !!!
Opiekunowie konkursu:
Katarzyna Kot i Katarzyna Pomykała