Ferie w szkole

Ferie w szkole? Czemu nie!
Wieloletnią tradycją szkoły w Strażowie jest to, że w czasie ferii zimowych dla wszystkich chętnych dzieci organizuje w swoich murach zimowisko dochodzące. W tym roku z tej formy wypoczynku skorzystało 41 uczniów Zespołu Szkół w Strażowie.
Można by śmiało rzec, że zimowisko w szkole w Strażowie to „tradycja stara jak świat”. Od wielu bowiem lat, rok rocznie, chętni uczniowie mogą skorzystać z atrakcji jakie dla nich przygotowano. W pierwszym tygodniu ferii, w zimowisku zorganizowanym przy wydatnej, a dokładnej mówiąc finansowej, pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem udział wzięli chętni uczniowie z klas I – VI Szkoły Podstawowej i I klasy Gimnazjum. W sumie na spędzenie kilku feryjnych dni w szkolnych, i nie tylko, murach zdecydowało się 41 uczniów. I na pewno tego nie żałują.
Na każdy dzień przygotowano inny program. Był wyjazd do KOLORADO gdzie młodsi uczestnicy zimowiska, oddawali się uciechom i harcom w sali zabaw, a starsi rywalizowali w turnieju kręglarskim. Był wyjazd do Rzeszowa do kina ZORZA na projekcję filmu „Sing”, a po nim „obowiązkowa” wizyta w McDonalds. Nie zabrakło też gier i zabaw logicznych, wśród których prym wiodły „Kalambury”. Były zajęcia plastyczne, komputerowe, rozgrywki sportowe. Uczestników zimowiska odwiedziło też mobilne planetarium i dawni wojowie, którzy przybliżyli życie codzienne ludności z odległych lat. W końcu wszyscy chętni skorzystali zajęć na basenie „FALA” w Nowej Wsi. W ramach zimowiska młodzież codziennie miała zapewniony ciepły obiad. O pełne żołądki i brzuchy uczestników dbały panie kucharki Jadwiga i Renata, które wyczarowywały przepyszne potrawy. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Maria Tronina, Katarzyna Pomykała i Tomasz Kuczyński, a nad całością czuwał Witold Socha.